Skyddat boende

Skyddat boende, för individens trygghet.

För vem är skyddat boende?

På Sandhem gruppen erbjuder vi skyddat boende för personer som lever under hot och/eller våld av någon anledning. Det kan gälla våld i nära relation, hot om våld, förföljelse, kriminalitet.

Skyddat boende är en insats från socialtjänsten och bygger på frivillighet. Här besvarar vi vanligt förekommande frågor om skyddat boende. Om du är i behov av skyddsplacering, kontakta din lokala socialtjänst i den kommunen du är folkbokförd i.

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt bygger på en helhetsbedömning samt en kontinuitet. Vi strävar efter att den placerade skall få adekvat hjälp och stöd under hela placeringsperioden vilket för oss innebär att man skall få rätt förutsättningar för att fortsätta ett liv fritt från våld, både under samt efter placeringstiden. Av den anledningen erbjuder vi bostadsgaranti för våra placerade, läs mer om det nedan.

Vanliga frågor

Här listar vi vanliga frågor och svar kring skyddat boende

Ett skyddat boende innebär en fristad i form av en bostad på en okänd adress, vanligtvis på annan ort. I de flesta fall är det socialtjänsten i den kommun där du är folkbokförd som beviljar insatsen skyddat boende.

Ett skyddat boende innebär bland annat:

  • En bostad, vanligtvis enskild lägenhet, på annan ort
  • Larm och andra säkerhetslösningar anpassade efter ditt skyddsbehov
  • Hjälp med ansökan om skyddad identitet, så kallad sekretessmarkering
  • En möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt
  • Socialt stöd från boendets personal som hjälper dig att bearbeta det som har inträffat
  • Praktiskt stöd från boendets personal som hjälper till med att ordna med praktiska saker

En placering i ett skyddat boende kan avslutas på olika sätt beroende på hur din utgångssituation har varit och vad syftet med en skyddsplacering har varit. Insatsen avslutas när socialtjänsten bedömer att ditt skyddsbehov har minskat och att du klarar dig utan skydd och stöd.

I de allra flesta fall är det socialtjänsten i den kommun där du är folkbokförd som betalar för det skyddade boendet. Sandhem gruppen tar ej emot uppdrag från privatpersoner.

Skyddat boende finnas för alla som av någon anledning utsätts för hot och våld. Vi som arbetar på Sandhem gruppen har erfarenhet av att möta både män, kvinnor och kompletta familjer som har utsatts för våld. Alla människor har rätt till en trygg tillvaro utan någon form av kränkande behandling.

Vi på Sandhem gruppen kan hjälpa dig bort från våldet och stötta dig i att hitta ett nytt sammanhang. För att få hjälp genom socialtjänsten i din kommun kan du ringa till kommunens växel och be att få tala med någon som arbetar med våld i nära relationer.

Sandhem gruppen strävar alltid efter samverkan med myndigheter, vården och barnomsorgen i alla våra skyddade ärenden. Att hjälpa den placerade och/eller dennes barn till rätt samhällsinstans är en självklarhet för oss.

Kontakt för dig som behöver stöd

Är du utsatt för våld i nära relation? Om du behöver råd och stöd eller någon att prata med om din situation, kan du kontakta olika stödlinjer. Det finns hjälp att få!

Om du är i en akut, farlig situation ska du ringa SOS Alarm 112.

Nedan listar vi några användbara länkar för dig som vill lämna en våldsam situation:

Har du en fråga kring våra boenden? Hör av dig.

Sandhem Gruppen AB – Tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle, med individen i fokus.

Kontakt

© Sandhem Gruppen AB 2022, All rights reserved

Made with ❤ by Growth Bay

Scroll to Top