Med individen i fokus.

Tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle.

Med individen i fokus

Sandhem gruppens ledord är med individen i fokus. Den grundar sig i vår vision att individen skall ges den möjlighet och förutsättning för att kunna arbeta med sin helhet, oavsett vilket område det gäller.

Initialt kan individen fått hjälp med att få ett skydd och en fristad fritt från våld, men vår erfarenhet är att oavsett vad grunden till biståndet har varit så för det oftast med sig en rad olika ändringar i livet som också behöver stöttas upp och uppmärksammas. Därav är vårt mål och drivkraft att hjälpa och stötta individen i den frigörelsen och arbeta med helhetslösningar.

Vad vi erbjuder

Med individen i fokus erbjuder vi följande tjänster och boendeformer till de som behöver stöd.

Skyddat boende

Är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

Familjehem

Sandhem gruppen erbjuder konsulentstödda familjehem med olika bakgrund och ursprung för att kunna matcha varje individs unika behov.

Öppenvårdinsatser

Riktar sig till unga vuxna, vuxna eller familjer och är anpassat efter den enskilda individens behov.

Aktivitetscenter

Vi ser till att ha barnen i fokus genom att erbjuda aktiviteter till medföljande barn och ungdomar.

Jourplacering

En tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering.

Våra boenden

Strategtiskt utvalda boenden med närhet till samhällsviktiga funktioner.

living-room-sandhem

Sandhem Gruppen erbjuder

Vill ni bli jour eller familjehem?

Tillsammans skapar vi möjligheter för att erbjuda barn och unga stöd i livsförändrade situationer. Vill du göra skillnad tillsammans med oss?

familje-och-jourhem-sandhemgruppen

Vanliga frågor och svar

Nedan listar vi några utav de vanligaste frågorna vi får, samt svaren på dessa.

Personer som har en allvarlig och tydlig hotbild emot sig eller sin familj kan få ett skyddat boende. Om du befinner dig i en sådan situation så finns det hjälp att få!

De som tar beslut kring skyddat boende är Socialtjänsten. Vid en prövning genomförs en s.k. riskbedömning, skulle Socialtjänsten besluta att en individ löper stor risk att utsättas för brott kan en placering ske omgående. Det är i första hand kommunen du ska vända dig till om du behöver skyddat boende.

Det korta svaret är, så länge man behöver skydd. Det är skyddsbehovet som avgör längden på vistelsen i det skyddade boendet. Under tiden genomförs flertalet riskbedömningar och Socialtjänsten prövar kontinuerligt skyddsbehovet.

För den som är utsatt kostar det ingenting. Det är Socialtjänsten som beslutar om det skyddade boende och blir därför också ekonomiskt ansvarig.

Vårt arbetssätt bygger på en helhetsbedömning samt en kontinuitet. Vi strävar efter att den placerade skall få adekvat hjälp och stöd under hela placeringsperioden vilket för oss innebär att man skall få rätt förutsättningar för att fortsätta ett liv fritt från våld, både under samt efter placeringstiden. Av den anledningen erbjuder vi bostadsgaranti för våra placerade samt även möjlighet till fortsatt stöd- och hjälp efter tiden i det skyddade boendet. Alla insatser utformas i samråd med den socialtjänsten som är ansvarig för placeringen.

Vi har jourberedskap.

Vi strävar efter att vara så tillgängliga som möjligt för våra kunder. Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt och alla veckans dagar (i mån av plats). 

Sandhem Gruppen AB – Tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle, med individen i fokus.

 

Kontakt

© Sandhem Gruppen AB 2022, All rights reserved

Made with ❤ by Growth Bay

Scroll to Top