jourplacering

Jourplacering med Sandhem gruppen

Jourplacering är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb åtgärd, oftast för att komma bort från en akut situation. En svår eller rentav destruktiv situation kräver snabbt beslut i kombination med pålitlig kompetens och fokus på lösningar. Jourplacering är ett bistånd från socialtjänsten.

Människor har olika behov och förutsättningar som behöver tillgodoses med individuella anpassningar. Även om det är en akut och vanligtvis tillfällig lösning strävar Sandhem gruppen efter att allting ska bli rätt för individen i fråga. 

Vårt arbetssätt bygger på en helhetsbedömning samt en kontinuitet. Vi strävar efter att den placerade skall få adekvat hjälp och stöd under hela placeringsperioden vilket för oss innebär att man skall få rätt förutsättningar för att fortsätta ett liv fritt från våld, både under samt efter placeringstiden. Av den anledningen erbjuder vi bostadsgaranti för våra placerade, läs mer om det nedan.

Söker du jourplacering?

Behöver du komma i kontakt med Sandhem gruppen för en jourplacering eller har andra frågor?

Skyddat boende

Har du en fråga kring jourplacering? Hör av dig.

Sandhem Gruppen AB – Tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle, med individen i fokus.

Kontakt

© Sandhem Gruppen AB 2022, All rights reserved

Made with ❤ by Growth Bay

Scroll to Top