OM OSS

Om oss på Sandhem Gruppen AB.

Sandhem gruppens arbetssätt bygger på holistiskt grund där insatserna är individuellt utformade, i nära samarbete med den enskilde och i enlighet med dennes önskemål och förutsättningar. Stödet i våra boenden har en pedagogisk och praktisk inriktning och ger den enskilde adekvat stöd för att klara av vardagslivet. I vårt arbete ingår även att förbereda den enskilde för övergång till ordinärt boende. Vårt holistiska tänk genomsyrar hela vårt arbetssätt och det stöd och skydd som erbjuds på boendet, det innebär att förutom skyddat boende erbjuda krissamtal, föräldrastöd, ADL-träning, praktiskt stöd, stöttning vid skapande av nya nätverk samt stöd av praktisk natur såsom kontakt med myndigheter m m.

Vi strävar alltid efter att arbeta utifrån en evidensbaserad praktik vilket för oss innebär en medveten och systematisk användande av beprövade kunskapskällor och insatser.

Funderar du över något och vill prata med oss?

Sandhem Gruppen AB – Tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle, med individen i fokus.

Kontakt

© Sandhem Gruppen AB 2022, All rights reserved

Made with ❤ by Growth Bay

Scroll to Top