öppenvårdsinsatser

Stöd, när det behövs.

Sandhem gruppen erbjuder öppenvårdsinsatser som riktar sig till unga vuxna, vuxna eller familjer med någon form av behov som tillhör socialtjänstens ansvarsområde. Vi vänder oss till personer som har problem med missbruk, kriminalitet, annat socialt nedbrytande beteende, psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser eller har behov av att bryta isolering. En öppenvårdsinsats kan se ut på många olika sätt men är alltid anpassat efter den enskilda individens behov. Sandhem gruppens öppenvårdsinsatser präglas av flexibilitet och individuellt anpassade insatser.

En öppenvårdsinsats ges enligt socialtjänstlagen. Våra öppenvårdsinsatser kan vara kortare uppdrag, längre, mer omfattande uppdrag eller insatser som kombineras med en längre period av efterbehandling. Sandhem gruppen arbetar alltid med en helhetsbild varför innehållet i öppenvårdsinsatser, förutom behandling, även omfattar bland annat sysselsättning/utbildning, social träning, fritidsaktiviteter samt familj- och nätverksinriktade kontakter.

Har du en fråga kring öppenvårdsinsatser? Hör av dig.

Sandhem Gruppen AB – Tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle, med individen i fokus.

Kontakt

© Sandhem Gruppen AB 2022, All rights reserved

Made with ❤ by Growth Bay

Scroll to Top