Familjehem

Familjehem, en stödjande gemenskap.

Sandhem gruppen erbjuder konsulentstödda familjehem med olika bakgrund och ursprung för att kunna matcha varje individs unika behov. Sandhem gruppens mål är att utifrån varje barn och ungas särskilda förutsättningar skapa trygghet och erbjuda möjlighet till integration och positiv utveckling. Våra professionella och erfarna konsulenter och handledare ger  fortlöpande rådgivning och stöd dygnet runt. 


Att vara familjehem är ett viktigt uppdrag. Av den anledningen behöver beslutet noggrant övervägas och eventuella biologiska barn behöver involveras i processen. Man behöver vara införstådd med att en stor omställning kommer att ske, efter att man tagit emot en ny familjemedlem

Ofta är det en svår process för alla involverade när ett barn ska omhändertas av socialtjänsten. Ibland är barnet och dess vårdnadshavare införstådda med beslutet. Ibland inte. När ett barn eller dess vårdnadshavare motsätter sig myndighetens bedömning och det finns risk att barnen kan komma att skadas i sin hemmiljö eller av eget beteende, kan socialtjänsten ändå behöva genomföra insatsen.

 

Har du en fråga eller vill lämna intresseanmälan?

Sandhem Gruppen AB – Tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle, med individen i fokus.

Kontakt

© Sandhem Gruppen AB 2022, All rights reserved

Made with ❤ by Growth Bay

Scroll to Top